21-05-17

Omkeren

Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

baa7331451347e9d174c987ac345d8f1.jpg

Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

 

Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")

Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

14:14 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Godsliefde, Religie | Permalink | Commentaren (0) |

17-05-17

Op de eenzame weg

Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.

decisions.jpg

Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

12:07 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Gezin, Mensen, Religie | Permalink | Commentaren (0) |

12-05-17

Hoe en waartoe Jezus stierf

dscf6041-3blog.jpg

HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

15:43 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Godsdienst, Het Woord/Bijbel | Permalink | Commentaren (0) |

10-05-17

Maar een stap

Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?

silhouet-redder-religie-ziel-begraafplaats_1150-1082.jpg

De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

15:09 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Geloof, Het Woord/Bijbel | Permalink | Commentaren (0) |

03-05-17

Hij die dorst heeft

Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.

Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

Religie
En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

16:09 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Het Woord/Bijbel, Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |

29-04-17

Uit genade door geloof

Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.

geloof-in-God.jpg

Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

 

Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.


In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

15:05 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Het Woord/Bijbel, Religie | Permalink | Commentaren (0) |

25-04-17

Geloof-Kruis

010501-Voorkant-B1.jpg

GELOOF-KRUIS

In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

15:13 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Het Woord/Bijbel, Mensen | Permalink | Commentaren (0) |

22-04-17

Liefde-Hart

Gods liefde

LIEFDE-HART

Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.(Bron:levennu)

14:02 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Godsliefde, Het Woord/Bijbel, Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |

17-04-17

Het Paas verhaal (2e deel)

JULLIE HOEVEN NIET BANG TE ZIJN!

De vrouwen waren bij de begrafenis van Jezus geweest. Ze hadden tegenover het graf gezeten toen Jezus vrienden zijn gestorven, in grafdoeken gewikkelde, lichaam daar hadden neergelegd. Maar nu zien ze alleen de grafdoeken nog liggen. Jezus is opgewekt uit de dood!

tomb.jpg

Ze verlaten de graftuin, verschrikt maar blij. Als ze op weg gaan naar de leerlingen van Jezus om hen de boodschap van de engel te vertellen, ontmoeten ze Jezus zelf. Hij leeft, Hij staat voor hen! Hij spreekt tot hen zoals Hij altijd gesproken heeft. Ook Hij zegt: “Jullie hoeven niet bang te zijn!” De vrouwen knielen voor de voeten van Jezus en aanbidden Hem.

Dit is het echte paasverhaal. De levende Jezus stuurt de vrouwen naar zijn vrienden in Jeruzalem. Ook zij zullen Jezus in levende lijve ontmoeten. En ook zij zullen het wonderlijke, maar ware verhaal weer verder vertellen. En nu, vele eeuwen later, heb ook jij het gehoord.

Het paasverhaal is een boodschap van hoop. Misschien vind je het wel lastig om erin te geloven, want de dood lijkt oppermachtig in deze wereld. Inderdaad lijkt dat zo, maar in werkelijkheid is God machtiger.

De dood heeft macht door het kwaad, de zonde, onze verkeerde daden. Maar God heeft zijn Zoon Jezus, gegeven die nooit kwaad heeft gedaan. Zo heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen. Hij wil ook iedereen, die op Hem vertrouwt, eeuwig leven geven: leven dat nooit meer ophoudt in Gods toekomstige rijk van liefde, vrede en blijdschap. Daar mag je om bidden. Bidden, dat is spreken met God. Vraag het maar gewoon.(Bron:Traktaat)

15:29 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Feestdagen, Leven | Permalink | Commentaren (0) |

13-04-17

Wat betekent witte donderdag en de voetwassing

Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', wordt in de christelijke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

Godsdienst

Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z'n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.


Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

Voetwas.jpg

JEZUS WAST DE VOETEN VAN DE LEERLINGEN

Jezus wist dat voor Hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde.

2 + 3 De duivel had Judas Iskariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven. Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. 4 Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek als schort om zoals een dienaar of een slaaf dat doet. 5 Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die Hij om had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen Hem: "Heer, wilt Ú mijn voeten wassen?" 7 Jezus antwoordde Hem: "Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen." 8 Petrus zei tegen Hem: "Geen sprake van! Ik wil niet dat U mijn voeten wast!" Jezus antwoordde hem: "Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen." 9 Simon Petrus zei tegen Hem: "Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!" 10 Jezus zei tegen hem: "Als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal." (Johannes 13:1-10)

12:40 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Feestdagen, Godsdienst | Permalink | Commentaren (0) |

05-04-17

Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.

imagertu.jpg

(Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

16:34 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Godsliefde, Mensen | Permalink | Commentaren (0) |

27-03-17

Het paasverhaal

 

JEZUS WAS GESTORVEN AAN HET KRUIS

Denk je ook wel eens: waar gaat dit nu eigenlijk over? Gaat dat over lente, eieren en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn dat wel leuke dingen. Als je niet weet waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. Want dit is het echte paasverhaal.

1274.jpg

Het verhaal begint droevig, 2 dagen na de begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij was gestorven aan een kruis, bij de stad Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was. Maar met zijn dood leek het over en uit.

 

KOM, KIJK MAAR IN HET LEGE GRAF

Voor dag en dauw, op de eerste dag van de week, gaan enkele vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Dat graf was uitgehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden meegenomen op het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht van de opkomende zon wordt even overstraald door een hemels licht.

Pas als de vrouwen in de buurt van het graf komen denken ze aan de zware steen voor de opening van de grafkamer. Tot hun verbazing zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde steen zit een engel, een hemels boodschapper van God.

De engel is als een bliksemflits naar de aarde gekomen en dat hemelse licht hebben de vrouwen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten heeft de grond getrild. Er waren soldaten die Jezus graf bewaakten, maar die zijn in doodsangst weggevlucht.

De engel spreekt vriendelijk tot de geschrokken vrouwen: Jullie hoeven niet bang te zijn!

Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen heeft.(Bron:traktaat)

15:50 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Feestdagen, Het Woord/Bijbel | Permalink | Commentaren (0) |

18-03-17

God houdt van zijn schepselen

De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

40.jpg

Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

Hij wist niet wat ik bedoelde.

Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

Weer beaamde hij het.

Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

14:41 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Godsliefde, Mensen, natuur/schepping | Permalink | Commentaren (0) |

13-03-17

De ontferming van God

Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)

Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.

Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

b86b0f97216bb673d48e93d56ccd2bc5.jpg

Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

 

De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

 

De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

 

Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

 

Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.


Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

MOGE GOD JE HART☻

16:25 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, gezondheid, Leven | Permalink | Commentaren (0) |

07-03-17

Verlangen naar het paradijs

Zoals een hert hevig verlangt naar water,

zo verlang ik hevig naar U, God.(Psalm 42:2)Zoals het leven van een hert afhankelijk is van water, is ons leven afhankelijk van God. Mensen die Hem zoeken en ernaar verlangen Hem te leren kennen, vinden eeuwig leven.

Religie

Als mensen over paradijselijke toestanden spreken, bedoelen ze toestanden waarin de mens zonder verlangen gelukkig is. Dat tegenwoordig zulke toestanden niet voorkomen, weten we allemaal wel. Maar het verlangen daarnaar heeft ieder van ons al wel eens gehad. Ik bedoel nu echter niet gewoon het verlangen naar materiële welstand, maar naar een wereld waar je vrede in je hart en vrede met God hebt; waar je vergeving van zonde en troost in alle pijn kent, waar je een kind van de levende God bent en dagelijks Zijn zorg en liefde ervaart, waar je iedere dag gelukkig leeft en je ondanks alles toch op de hemel verheugt. (Kent u Jezus reeds)


God moest het eerste mensenpaar uit het paradijs verdrijven, omdat het Zijn gebod had overtreden en had gezondigd. (Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) Een weg terug was er niet. God zag de ellende waarin de mensen door de zonde waren gekomen en wilde hun meer geven dan de weg terug naar het paradijs. In Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk voor ons te volbrengen. Zo leed de Heiland(redder', 'behouder', 'bevrijder', 'verlosser') in de drie uren van duisternis onder de slagen van de heilige God voor onze zonden. Toen riep Hij (Jezus) uit: Het is volbracht! en stierf.(Bron:HetGoedeZaad)

pasen_opwegnaarPasen.jpg

15:45 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Maatschappij, Mensen | Permalink | Commentaren (0) |

21-02-17

Hij wil binnenkomen

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij u binnenkomen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.(Openbaring 3:20)

Er staat iemand voor de deur van uw hart en leven. Hij klopt aan en smeekt om binnengelaten te worden. Maar openen de deur naar ons hart natuurlijk niet voor iedereen die naar binnen wil. We willen weten wie het is die aanklopt.

Evangelie

Ik wil het u met een paar woorden zeggen: het is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Die 2000 jaar geleden Mens werd, ongeveer 33 jaar op deze aarde heeft geleefd en toen een verschrikkelijke dood aan het kruis stierf. We worden geboren om te leven, maar Hij kwam als Mens in deze wereld om te sterven. Daarin is Hij uniek want toen Hij aan het kruis hing, werd Hij voor God de Zondedrager. De Heilige Rechter strafte Hem voor de zonden van anderen. De laatste consequentie van de zonde is de dood. Ook dat moest Jezus Christus verdragen, hoewel Hijzelf nooit gezondigd had.

Nu is het kruis er het beste bewijs van dat God ons liefheeft. Omdat Zijn Zoon voor anderen gestorven is, biedt God ons nu genade aan. Maar Hij dringt het geen mens op. We moeten het in geloof aannemen en de deur van ons hart voor de Heiland openen. Die buiten staat en aanklopt.

Wat houdt u eigenlijk tegen om Jezus Christus als God Zoon te erkennen en Hem in uw leven binnen te laten? Bent u bang om uw leven toe te vertrouwen aan Hem? Hij zal uw leven alleen maar ten goede veranderen. De Heere Jezus is bereid om in uw hart, uw leven, uw woning, uw werkplek, uw persoonlijke situatie te komen. Hij wil binnenkomen, maar Hij zal de deur niet Zelf openen: u moet Hem binnenlaten. (HetGoedeZaad)

15:16 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Godsliefde, Het Woord/Bijbel, Persoonlijk | Permalink | Commentaren (0) |

16-02-17

Methusalem-gen geindentificeerd

Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.(Romeinen 6:23)☻☻Het loon van de zonde is de dood. Het loon van Christus is het eeuwige leven-nieuw leven met God, dat op aarde al begint en voor altijd verder gaat bij God.

Een in 2009 gepubliceerde studie door wetenschappers uit de stad Kiel over een zeker gen bij hoogbejaarde mensen bevestigt een al langer bestaand vermoeden: een variatie in het gen FOXO3A oefent een positieve invloed uit op de levensverwachting.

gods-liefde-geloven.jpg

Mogelijk lukt het de medici op grond van deze inzichten de gemiddelde levensverwachting in de komende decennia verder te laten stijgen. En toch, op deze vergankelijke aarde blijft eeuwig leven een droom.

Dat heeft een reden. Toen God de mens schiep gaf Hij hem de mogelijkheid om onder de meest gunstige omstandigheden een gelukkig leven op de aarde te leiden. Maar de mens overtrad het enige gebod dat hem opgelegd was; Adam en Eva aten van de verboden vrucht en doorstonden zo de proef van gehoorzaamheid niet.

God Had hen gewaarschuwd. De dood trad toen feitelijk hun leven binnen en is sindsdien de vijand van de mensen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen gekomen. In Adam hebben allen gezondigd. (Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van een mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Romeinen 5:12)

Toch is er eeuwig leven! God heeft een uitweg uit deze hopeloze situatie gegeven. De Bijbel bevestigt ons dat door het geloof in Christus, Gods Zoon, iedereen een nieuw vergankelijk leven kan ontvangen. We moeten wel inzien dat we zondaren zijn en God onze schuld belijden. Dan geeft Hij ons dit eeuwige leven, een leven dat ook in de toekomst doorgaat, als we de aarde allang verlaten hebben. (Bron:HetGoedeZaad)

16:06 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, gezondheid, Leven, natuur/schepping | Permalink | Commentaren (0) |

10-02-17

Het Koninkrijk van God

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.(Mattheus 6:33)☻☻☻God de eerste plaats in je leven geven, betekent dat je je in eerste instantie tot Hem wendt om hulp, je gedachten vult met zijn wensen, dat zijn karakter je voorbeeld is en je Hem in alles dient en gehoorzaamd. Wat is belangrijk voor jou? Mensen, dingen, doelen en andere verlangens strijden allemaal om voorrang. Elk ervan kan God heel gemakkelijk van de eerste plaats verdringen, als je er niet bewust voor kiest Hem/God de eerste plaats op elk gebied van je leven te geven.

Religie

Er zijn jonge meisje die urenlang met zichzelf bezig zijn: met hun kapsel, hun uiterlijk en hun kleren. Maar of hun leven met Gods wil overeenkomt, daar hebben ze nog niet over nagedacht. En er zijn jonge mannen, voor wie niets belangrijker is dan hun snelle auto. Zij hebben nog nooit naar eeuwige redding gevraagd.

Er is een oudere man die veel moeite doet om zijn lichaam gezond en fit te houden. Wat hij er wel niet allemaal voor doet! Maar om de redding van zijn ziel heeft hij zich nog nooit druk gemaakt. En hoe veel oude mensen zijn altijd bezorgd om ook maar niets te missen? Nog nooit is in hen opgekomen dat je eeuwig verloren kunt gaan.

 

Wat te denken van allerlei verzamelaars, die ondertussen rijk zijn geworden? Er is een man die kostbaar porselein verzamelt. Hij geeft er veel geld aan uit en zijn verzameling is mogelijk onbetaalbaar. Maar de eeuwige rijkdom in Jezus Christus, Gods Zoon, de Heere van alle heren en Erfgenaam van alle dingen, veracht hij.


Al deze mensen hebben bij al hun verschillen één ding gemeenschappelijk: ze concentreren zich op alles wat mogelijk is, maar niet op God. Ze zoeken bevrediging, maar écht geluk, echte levensvervulling vindt de mens alleen bij Jezus Christus, de Heiland/redder van de wereld. (HGoedeZaad)

14:06 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Evolutie, Gedachten, Het Woord/Bijbel, natuur/schepping | Permalink | Commentaren (0) |

07-02-17

God zoeken

WIE TOT GOD KOMT, MOET GELOVEN DAT HIJ IS, EN DAT HIJ BELOONT WIE HEM ZOEKEN

Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen.(Hebreeën 11:6).Mensen die ‘Hem/God ernstig zoeken’ zullen ontdekken dat zij worden beloond met Gods dichte nabijheid. God verzekert ons dat ieder die Hem oprecht zoekt die handelt naar het besef van het bestaan van God dat in elk mens aanwezig is - beloond zal worden.

Godsdienst

Er zijn mensen die vragen naar een ‘Godsbewijs’, zonder dat ze van plan zijn ernstig naar God te zoeken. Ze wijzen de Bijbel, Gods Woord, af met het argument, dat eerst iemand moet bewijzen dat er een God is. Dat is een denkfout, want op elk gebied van kennis moet je eerst bepaalde aannames doen, voordat je in het eigenlijke bouwwerk van de kennis kunt intreden.

Zou het niet dwaas zijn als iemand de hele wiskunde in twijfel zou trekken, alleen omdat hij niet wil instemmen met de aannames waar ze op berust? De aanname dat twee numerieke waarden die beide zijn aan een derde, ook aan elkaar gelijk moeten zijn, kun je niet bewijzen, je moet haar regelrecht geloven. Toch, als je iets van wiskunde begrijpt, zul je de waarheid van het geheel erkennen.

Als het om de kennis van God gaat, is het niet anders.Je moet eerst geloven dat Hij bestaat en dat Hij hen beloont die naar Hem vragen. Je moet ook geloven dat Hij door Zijn Geest de mensen mededelingen heeft gedaan, die in de Bijbel, Zijn Woord, zijn opgeschreven.

Daarom: lees de Bijbel met een gelovend hart! Vraag niet van tevoren naar een ‘Godsbewijs’, dat zult u niet meer nodig hebben, zodra u God hebt leren kennen.

 

Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God.(Hebreeën 11:3). God schiep het heelal vanuit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven? Kun je jezelf nog beter voorbereiden om Hem te antwoorden?

Anders kom je niet uit de ‘geestelijke kortsluiting’ waarin veel mensen tegenwoordig vastzitten. (Bron: Het Goede Zaad)

13:49 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Gedachten, Godsliefde, Het Woord/Bijbel, Leven, Religie | Permalink | Commentaren (2) |

02-02-17

God dienen

Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet eeuwig leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen."(Johannes 3:36)

Religie

Jezus zegt dat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft(niet: eeuwig leven zal hebben). Eeuwig leven begint dus op het moment dat je geestelijk opnieuw wordt geboren. Eeuwig leven ontvangen, is Gods leven bezitten dat van nature eeuwig is. De aanvaarding van dat leven garandeert een eeuwig leven met God.

 

U bent nu zelf verantwoordelijk te beslissen wie u wilt gehoorzamen, en God wil dat u het leven kiest. Besluit u uw keuze uit te stellen, betekent de keuze Christus niet te volgen.( Als u denkt dat het verkeerd is om de Heer/God te dienen, kies dan vandaag wie u wél wilt dienen. )Besluiteloosheid is een fataal besluit.


Kijk, ik laat jullie vandaag het leven en het goede zien. Maar ook de dood en het kwaad. 16 Vandaag zeg ik jullie: houd van jullie Heer God, leef zoals Hij het wil en houd je aan zijn wetten en leefregels. Dan zal het goed met jullie gaan en zullen jullie een groot volk worden. Dan zal de Heer God jullie zegenen in het land dat jullie gaan veroveren.  Maar als jullie de Heer God verlaten, niet meer naar Hem luisteren en je niet meer door Hem laten leiden, maar andere goden gaan aanbidden en dienen,  dan zeg ik jullie vandaag dat het slecht met jullie zal aflopen. Jullie zullen niet lang leven in het land dat jullie na het oversteken van de Jordaan gaan veroveren. Vandaag horen de hemel en de aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook. Kies het leven door van jullie Heer God te houden, naar Hem te luisteren en Hem trouw te zijn. Want Hij is jullie leven. Dan zal Hij jullie een lang leven geven. En jullie zullen blijven wonen in het land waarvan de Heer aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft gezworen dat Hij het hun zou geven."(Deuteronomium 30:15-20)

13:30 Gepost door Mijn vrede geef Ik u. in Evangelie, Geloof, Leven, Literatuur/poezie, Religie | Permalink | Commentaren (0) |